Negative Coronary Angiography in Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction: Causes, Clinical Impact

False positive ST eleve MI

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10019811

Keywords:

False positive, ST eleve, Anterolateral, Myocardial infarction

Abstract

Amaç: Bu makale, STEMI şüphesi olan hastalarda negatif koroner anjiyografinin nedenleri ve klinik etkisi hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır. Yanlış pozitif kateterizasyon laboratuvar aktivasyonlarının görülme sıklığını azaltmaya yönelik zorlukları ve potansiyel stratejileri açıklamaya çalışıyoruz.

Gereç ve Yöntem: Çalışma retrospektif, gözlemsel bir çalışma olarak planlandı. STEMI, belirtilen kriterlere göre V1, V2 veya V3'te 0,2 mV'ye eşit veya daha yüksek ve diğer derivasyonlarda 0,1 mV'ye eşit veya daha büyük bir kesim ile 2 veya daha fazla bitişik derivasyonda J noktası yükselmesi olarak tanımlandı. Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) AMI kılavuzu.

En az bir koroner arterde %50 veya daha fazla darlık olması veya STEMI'den sorumlu görünür trombüs içeren koroner lezyonun varlığı koroner arter hastalığı varlığı olarak kabul edilir.

Bulgular: Çalışma kriterlerine uyan toplam 221 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 63,1±14 yıl olup %70,13'ü erkekti. En sık eşlik eden hastalık HT (%50,68) idi. Koroner anjiyografide hastaların %9'unda koroner arter tıkanıklığı saptanmadı.

ST elevasyonu olan EKG derivasyon grupları incelendiğinde gruplar arasındaki farkın EKG'de anterolateral STEMI olan hastalardan kaynaklandığı görülmektedir. Diğer EKG bulgularında damar tıkanması riski yüksek oranda (%93,6) tahmin edilirken, anterolateral STEMI hastalarında bu oran daha düşük (%77,1) olup diğer gruplardan farklıydı.

Sonuç: Yanlış pozitif STEMI'nin nedenleri ve klinik sonuçları karmaşık ve çok faktörlüdür. Yanlış pozitif aktivasyonları azaltma stratejileri standart EKG yorumunu, gerçek zamanlı doktor denetimini, algoritmik desteği ve eğitimi içermelidir. Bu çabalar STEMI teşhisini optimize etmek, hasta bakımını iyileştirmek ve sağlık hizmetleri kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Zhao X, Yang X, Gao C, et al. Improved Survival of Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction 3-6 Hours After Symptom Onset Is Associated with Inter-Hospital Transfer for Primary Percutaneous Coronary Intervention (PCI) at a Large Regional ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) Program vs. In-Hospital Thrombolysis in a Community Hospital. Med Sci Monit. 2017;23:1055-1063. Published 2017 Feb 27

Larson DM, Menssen KM, Sharkey SW, et al. "False-positive" cardiac catheterization laboratory activation among patients with suspected ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA. 2007;298(23):2754-2760

Kontos MC, Kurz MC, Roberts CS, et al. An evaluation of the accuracy of emergency physician activation of the cardiac catheterization laboratory for patients with suspected ST-segment elevation myocardial infarction. Ann Emerg Med. 2010;55(5):423-430

Regueiro A, Fernández-Rodríguez D, Freixa X, et al. False Positive STEMI Activations in a Regional Network: Comprehensive Analysis and Clinical Impact. Results From the Catalonian Codi Infart Network. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2018;71(4):243-249

Boivin-Proulx LA, Matteau A, Pacheco C, Bastiany A, Mansour S, Kokis A, Quan É, Gobeil F, Potter BJ. Effect of Real-Time Physician Oversight of Prehospital STEMI Diagnosis on ECG-Inappropriate and False Positive Catheterization Laboratory Activation. CJC open. 2020;3(4):419-426

Peace A, Al-Zaiti SS, Finlay D, McGilligan V, Bond R. Exploring decision making 'noise' when interpreting the electrocardiogram in the context of cardiac cath lab activation. J Electrocardiol. 2022;73:157-161

Shoaib M, Huish W, Woollard EL, et al. Impact of Pre-Hospital Activation of STEMI on False Positive Activation Rate and Door to Balloon Time. Heart Lung Circ. 2022;31(3):447-455

Efgan MG, Çınaroğlu OS, Payza U, Kanter E, Cebeci BD. Common ECG Changes and Prognostic Importance of ECG Findings in Covid-19 Patients Presenting to the Emergency Department. J Contemp Med. 2022;12(6):966-972

Huang HD, Tran V, Jneid H, Wilson JM, Birnbaum Y. Comparison of angiographic findings in patients with acute anteroseptal versus anterior wall ST-elevation myocardial infarction. Am J Cardiol. 2011;107(6):827-832

Atar S, Birnbaum Y. Ischemia-induced ST-segment elevation: classification, prognosis, and therapy. J Electrocardiol. 2005;38(4 Suppl):1-7

Knoery CR, Bond R, Iftikhar A, et al. SPICED-ACS: Study of the potential impact of a computer-generated ECG diagnostic algorithmic certainty index in STEMI diagnosis: Towards transparent AI. J Electrocardiol. 2019;57S:S86-S91

Jeong HC, Ahn Y. False Positive ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Korean Circ J. 2013;43(6):368-369

Huang HD, Birnbaum Y. ST elevation: differentiation between ST elevation myocardial infarction and nonischemic ST elevation. J Electrocardiol. 2011;44(5):494.e1-494.e12

Trivedi K, Schuur JD, Cone DC. Can paramedics read ST-segment elevation myocardial infarction on prehospital 12-lead electrocardiograms?. Prehosp Emerg Care. 2009;13(2):207-214

Khot UN, Johnson ML, Ramsey C, et al. Emergency department physician activation of the catheterization laboratory and immediate transfer to an immediately available catheterization laboratory reduce door-to-balloon time in ST-elevation myocardial infarction. Circulation. 2007;116(1):67-76

Mixon TA, Suhr E, Caldwell G, et al. Retrospective description and analysis of consecutive catheterization laboratory ST-segment elevation myocardial infarction activations with proposal, rationale, and use of a new classification scheme. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5(1):62-69

Chung SL, Lei MH, Chen CC, Hsu YC, Yang CC. Characteristics and prognosis in patients with false-positive ST-elevation myocardial infarction in the ED. Am J Emerg Med. 2013;31(5):825-829

Parikh R, Faillace R, Hamdan A, et al. An emergency physician activated protocol, 'Code STEMI' reduces door-to-balloon time and length of stay of patients presenting with ST-segment elevation myocardial infarction. Int J Clin Pract. 2009;63(3):398-406

McCabe JM, Armstrong EJ, Kulkarni A, et al. Prevalence and factors associated with false-positive ST-segment elevation myocardial infarction diagnoses at primary percutaneous coronary intervention–capable centers: a report from the Activate-SF registry. Arch Intern Med. 2012;172(11):864-871

Singer AJ, Shembekar A, Visram F, et al. Emergency department activation of an interventional cardiology team reduces door-to-balloon times in ST-segment-elevation myocardial infarction. Ann Emerg Med. 2007;50(5):538-544

Downloads

Published

2023-10-24

How to Cite

Yurtsever, G., Aydinok Akcay, G. ., Akçay, İsmail E., & Karaali, R. . (2023). Negative Coronary Angiography in Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction: Causes, Clinical Impact: False positive ST eleve MI. Chronicles of Precision Medical Researchers, 4(3), 317–321. https://doi.org/10.5281/zenodo.10019811