A Case of Polyarteritis Nodosa Triggered by Possible COVID-19

Authors

  • Sena Günay marmara üniversitesi
  • Abidin Gundogdu
  • Emre Capar Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7709070

Keywords:

PAN vasküliti, covid-19, kanlı ishal, nodüler lezyon

Abstract

Pandemi COVİD-19 dışında kalan bütün hastalıkların bakımını olumsuz etkilemekle kalmamış, kliniğe etki ederek bazı hastalık tablolarını daha karmaşık hale de getirmiştir (KAYNAK).

Öncesinde COVİD-19 enfeksiyonu geçiren 26 yaşındaki kadın hastanın şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle uzunca bir sure ayırıcı tanı yapıldığı, PET incelemesi ve doku biyopsisi gibi ileri seviyede tetkiklere gerek duyulduğu, tedavisinin ilaçlı bölümünde metilprednizolon, metotreksat, anti-TNF, sulfasalazine ve siklofosfamidin yer aldığı ve nihayetinde PAN tanısı ile ayaktan takibe geçildiği bir olgu sunulmaktadır.

Viral hastalıkların bazı sistemik hastalıkların tetikleyicisi olabileceği bilinirken, COVİD-19 ve PAN vasküliti ilişkisi hakkında yeterli very bulunmamaktadır. Bu sunumda PAN vaskülitinin, hepatit örneğinde olduğu gibi COVİD-19 tarafından tetiklenebileceği sonucu çıkarılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-03-17

How to Cite

Günay, S., Gundogdu, A. ., & Capar, E. (2023). A Case of Polyarteritis Nodosa Triggered by Possible COVID-19. Chronicles of Precision Medical Researchers, 4(1), 110–113. https://doi.org/10.5281/zenodo.7709070

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.